Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari

Nr projektu: 54/2014/M

Program: Polska Pomoc Rozwojowa

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Ochrona środowiska wodnego, którego ziemskie zasoby są ograniczone to priorytet nie tylko legislacyjny ale przede wszystkim moralny. Dlatego jednym z kluczowych obowiązków państw Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony wód jest respektowanie zobowiązań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W ten sposób przyczyniamy się do poszanowania prawa człowieka do "wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku" nakładającego na nas obowiązek ochrony tego środowiska dla przyszłych pokoleń (Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie 1972 oraz Rio de Janeiro 1992).

'pay it forward' czyli podaj dalej

Biorąc pod uwagę ogólny stan gospodarki wodnej Ukrainy, która pod względem zasobów wody pitnej plasuje się na szarym końcu Europy a także uwzględniając fakt, że spośród 28,5 tys. mieszkańców Chmielnika do wodociągu wciąż nie ma dostępu aż 10 tys. osób a z kanalizacji korzysta tylko 1/3 społeczności, działania w zakresie pobudzania samorządu do wzmożonego zainteresowania tą problematyką wydają się być solidnie uzasadnione.

Niniejszy projekt to pierwszy ale ważny krok dla poprawy kondycji środowiska w tym mieście podjęty wspólnie przez samorządy Buska-Zdroju i Chmielnika. Jesteśmy przekonani, że przekazana w jego toku wiedza a także przygotowana dokumentacja przyspieszą wdrożenie koniecznych regulacji dotyczących zarządzania zasobami wodnymi a także pozwolą na dokładną ocenę stanu bieżącego i opracowanie zakresu niezbędnych działań.