Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari

Nr projektu: 54/2014/M

Program: Polska Pomoc Rozwojowa

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

§§§ 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE
Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

 

Więcej...

materialy szkoleniowe 

Prezentacje oraz materiały poprojektowe dotyczące wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Dyrektywy rady Wspólnot Europejskich dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG

Autorzy: M. Wieczorek, K. Kryczka, R. Ryś

 

Więcej...

film edukacyjny 

Tytuł: Gospodarowanie i ochrona wód w Gminie Busko-Zdrój
Reżyseria: M. Boniowska, A. Makowska
Realizacja: Zespół filmowy studia INIGO z Krakowa
Wydanie: 2014

Do pobrania: obraz (iso) płyty dvd z filmem edukacyjnym

raport   Raport zespołu inżynierskiego firmy Conseko-Safege S.A. dotyczący realizacji zadania pn. Opracowanie możliwości ... za rok 2014

Więcej...

publikacje projektowe  Tytuł: Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE
Wydanie: 2014

Więcej...

 materialy szkoleniowe Prezentacje oraz materiały poprojektowe dotyczące pozyskiwanie środków na inwestycje w przestrzeni publicznej oraz przykłady dobrych praktyk na bazie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój"
Autorzy: A. Janas, A. Makowska, M. Wieczorek

Więcej...

raport  Dokumentacja koncepcyjna rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie.
Autorzy: E. Drogi, R. Ożóg, P. Michalczyk, firma Conseko-Safege S.A.
Wydanie: 2015 

Więcej...

publikacja projektowa  Tytuł: Propozycja rewitalizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim na Ukrainie.
Wydanie: 2015 

Więcej...