Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari

Nr projektu: 54/2014/M

Program: Polska Pomoc Rozwojowa

Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zgodnie z umową dotacji nr 54/PPR2014/M2/2015/JST/IN 19 października 2015 r. oficjalnie zakończyliśmy realizację II modułu projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE". W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy potwierdzenie wpłynięcia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawozdania za rok 2015.

Poniżej zamieszczamy wyciąg z raportu budżetowego oraz zestawienie rezultatów projektu. Akceptacja sprawozdania umożliwi nam ubieganie się o kolejne środki w programie Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Treść raportu po jego akceptacji umieścimy w zakładce raporty

Aż trudno w to uwierzyć, ale wraz z dzisiejszym dniem kończymy realizację projektu nr 54/2014/M. Przed nami jeszcze tylko obowiązkowe sprawozdanie, które w ciągu miesiąca musimy przedłożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Poniższe zestawienie jest przeglądem działań projektu, które zostały przeprowadzone w toku jego realizacji.

zakonczenie 1

Opracowanie możliwości modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej miasta Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie

Zadanie zostało wykonane w okresie pomiędzy majem 2014 r. a lipcem 2015 r., przez zespół inżynierów-projektantów firmy „Conseko-Safege" S.A. z Krakowa pod kierownictwem p. Edyty Drogi.
Jego realizacja obejmowała:

  • Wykonanie inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych pod kątem ich stanu, remontów i możliwości wykorzystania do dalszej rozbudowy.
  • Zgromadzenie materiału wyjściowego do koncepcji modernizacji i rozbudowy (mapy, plany techniczne, pozwolenia, operaty, decyzje środowiskowe itd.)
  • Wykonanie pomiarów technicznych oraz laboratoryjnych na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
  • Stworzenie dokumentów koncepcyjnych, w tym wykonanie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej (Epanet 2.0) oraz opracowanie katalogu rozwiązań technicznych.

Więcej...

Podsumowanie 2-letnich działań związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE" było głównym celem wizyty, z jaką 7 września 2015 r. delegacja Gminy Busko-Zdrój udała się do miasta partnerskiego Chmielnika w Obwodzie Winnickim.

Wizyta studyjna w Chmielniku

Członkowie delegacji na czele z burmistrzem Waldemarem Sikorą spędzili na Ukrainie cały roboczy tydzień. W tym czasie przeprowadzili liczne dyskusje panelowe jak i szkolenia dla pracowników samorządu, m.in. w zakresie konstruowania wniosków projektowych.

Więcej...

„Propozycja rewitalizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim na Ukrainie" taki tytuł nosi publikacja poprojektowa, która powstała na bazie dokumentacji koncepcyjnej opracowanej przez firmę „Conseko Safege" S.A. z Krakowa. Dzisiejszą pocztą otrzymaliśmy cały nakład (100 sztuk) broszury wydanej przez krakowskie wydawnictwo IDG.

Już jest publikacja poprojektowa

Publikacja opracowana w języku polskim i ukraińskim jest próbą porównawczego zestawienia stanu obecnego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Chmielnika wraz z infrastrukturą techniczną oraz stanu docelowego, jaki zakłada opracowana koncepcja. Całość okraszona jest zdjęciami oraz grafiką a także przykładami zastosowania nowych urządzeń i materiałów.

Wielkość, kształt i grafika okładki nawiązuje do publikacji z roku 2014 tworząc wraz z nią spójną całość. Opatrzona jest również licencją Creative Commons, zgodnie z regulaminem programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Treść publikacji dostępna jest w zakładce dokumenty

Zakończyliśmy właśnie największe działanie w ramach projektu realizowane w okresie od maja 2014 do lipca 2015. Koncepcja rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej partnerskiego miasta uzdrowiskowego Chmielnik na Ukrainie jest już gotowa. Na początku września zostanie oficjalnie przekazana beneficjentom projektu.

Opracowanie składa się z trzech części. Najważniejsza z nich to wstępna koncepcja rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mieście Chmielnik a także stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 4000 m3/d, z uwzględnieniem przepisów ukraińskich i UE wraz z naniesieniem projektowanej infrastruktury wodno-ściekowej na mapy do celów koncepcyjnych. Pozostałe dokumenty to katalog rozwiązań technicznych, urządzeń oraz materiałów możliwych do zastosowania w zmodernizowanym systemie sanitarnym oraz model sieci wodociągowej wraz z broszurą szkoleniową. Wszystkie elementy opracowane są w języku polskim i przetłumaczone na język ukraiński.

Model hydrauliczny sieci wodociagowej Plan rozbudowy sieci kanalizacyjnej Chmielnika

„Określenie możliwości modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie miasta Chmielnik w Obwodzie Winnickim na Ukrainie" było najbardziej kosztownym działaniem przeprowadzonym w ramach wspólnego projektu samorządów Buska-Zdroju (Polska) i Chmielnika (Ukraina), którego koszt wyniósł 172 190,00 zł i był w całości sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ostatnim elementem projektu będzie wrześniowa wizyta studyjna na Ukrainie, w trakcie której strona polska przekaże beneficjentom pełną dokumentację wraz z wyczerpującymi wskazówkami dotyczącymi jej użytkowania. Gmina Busko-Zdrój zobowiązała się również do pełnienia funkcji doradczo-eksperckiej na każdym etapie jej wdrażania.